دستگاه اندازه گیری میدان مغناطیسی سه جهته

این دستگاه برای اندازه گیری پرتوهای مغناطیسی انتشار یافته از خطوط فشار قوی و فشار ضعیف، نیروگاه ها و پستهای انتقال استفاده می شود. دستگاه قابلیت اندازه گیری شدت میدان مغناطیسی تا 2000 میکرو تسلا را با دقت 1 میکرو تسلا در سه جهت دارد. این دستگاه برای اولین بار در ایران و توسط پژوهشگران این مرکز ساخته و کالیبره شده است و تنها جایگزین نمونه خارجی آن در کشور است. این دستگاه، با نام تجاری TESLA-MFT-2020 در بازار عرضه شده است.