سیمولاتور توربین بادی

دستگاهی برای شبیه سازی توربین بادی با ورودی سرعت باد و شعاع پره و زاویه pitch