اهداف و وظایف

اهداف و وظایف

مرکز بهره‌برداری ایمن شبکه از سال 1384 با  اخذ موافقت اصولی از شورای گسترش تأسیس شده است. اهداف اصلی مرکز بهره‌برداری ایمن شبکه، انعقاد قراردادهای صنعتی در رابطه با صنعت برق کشور از طریق بررسی و شناسایی نیازهای پژوهشی صنعت برق، تربیت نیروی پژوهشگر و متخصص در رابطه با مسائل صنعت برق، همکاری با مؤسسات پژوهشی و آموزشی و افراد حقیقی داخل و خارج از کشور به منظور ارتقای کیفیت فعالیت‌ها و برگزاری دوره‌های آموزشی و پژوهشی کوتاه‌مدت، برگزاری سمینارها و کنفرانس‌ها و راهبری طرح‌های پژوهشی ملی است. علاوه بر پروژه‌های صنعتی مورد نیاز صنعت برق کشور که همواره در پژوهشکده بهره‌برداری ایمن شبکه با انعقاد قرارداد با بخش‌های مختلف وزارت نیرو و شرکت‌های زیرمجموعه در حال انجام می‌باشند، یکی از مهم‌ترین پروژه‌های جاری در پژوهشکده بهره‌برداری ایمن شبکه  پروژه ملی شبکه هوشمند برق ایران و پیاده‌سازی طرح نمونه است که از نوامبر سال 1391 شروع و با تصویب سند طرح در سال 1395، پروژه‌های ذیل سند مصوب، تعریف و در حال اجرا می‌باشند.

فعالیت دیگر پژوهشکده بهره‌برداری ایمن شبکه، اخذ دانشجویان خارجی از طریق طرح کارآموزی فنی بین‌المللی کمیته آیسته ایران است که تقریباً همه ساله در این پژوهشکده اجرا می‌گردد.